architektura

odc. 9

odc. 9. Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków

filmie omówiono kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do gminnej ewidencji zabytków. Ponadto, przeanalizowano  ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy jako form ochrony prawnej zabytków.


Akademia Społecznych Opiekunów Zabytków

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030