architektura

odc. 10

odc. 10. Kontrola obiektów zabytkowych

Film zawiera omówienie problematyki kontroli obiektów zabytkowych i wydawania nakazów przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.  W filmie poruszono również zagadnienia egzekucji nakazów, wykonania zastępczego remontu zabytku, zajmowania i wywłaszczania zabytku oraz przepisów karnych dotyczących zabytków.


Akademia Społecznych Opiekunów Zabytków

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030