architektura

odc. 1

odc. 1. Omówienie podstawowych pojęć z historii architektury

Film zawiera omówienie podstawowych pojęć z zakresu historii architektury, takich jak podstawowe elementy konstrukcyjne i detale architektoniczne, wywodzące się ze sztuki starożytnej. Ponadto,  w filmie opisano cechy wybranych stylów historycznych, stosowanych w architekturze i sztukach plastycznych.


Akademia Społecznych Opiekunów Zabytków

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030