architektura

odc. 3

odc. 3. Omówienie rozwoju historycznego problematyki konserwacji i ochrony zabytków

Film zawiera omówienie rozwoju historycznego problematyki konserwacjiochrony zabytków na konkretnych przykładach. Przedstawiono w nim także obowiązujące współcześnie zasady konserwacji zabytków, sformułowane w wytycznych Generalnego Konserwatora Zabytków.


Akademia Społecznych Opiekunów Zabytków

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030