architektura

odc. 4

odc. 4. Polskie i europejskie przepisy prawa dotyczące ochrony zabytków

Film zawiera omówienie wybranych polskich i europejskich przepisów prawa dotyczących ochrony zabytków. Wymieniono w nim ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym – definicję zabytku, organy administracji publicznej sprawujące ochronę zabytków, rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wydawania pozwoleń na działania przy zabytkach oraz trzy konwencje europejskie, ratyfikowane przez Polskę.


Akademia Społecznych Opiekunów Zabytków

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030