architektura

odc. 5

odc. 5. Przepisy prawa zawarte w ustawie o ochronie zabytków

filmie omówiono wybrane przepisy prawa zawarte w ustawie o ochronie zabytkówopiece nad zabytkami. Przedstawiono w nim prawa właścicieli zabytków, problematykę udzielania dotacji na prace przy zabytkach, tryb wydawania zaleceń konserwatorskich oraz obowiązki właścicieli zabytków i innych osób.


Akademia Społecznych Opiekunów Zabytków

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030